آدرس

تهران,خیابان رضوان ,میدان جمهوری ساختمان پاریس

شماره تلفن

(+98) 22325325

ایمیل

jhfgfj@gmail.com